نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

کتیبه ترکی نادر شاه در کلات نادری


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7794

استان خراسان رضوی

کتیبه نادری سنگ‌نوشته‌ای به زبان‌های ترکی واقع در دربند ارغوان شاه کلات نادر است.

کتیبه نادری با ۲۴ بیت شعر ترکی – فارسی که در مدخل غربی قلعه کلات در سینه کوه حک‌شده، اشعار به خط ترکی به سال ۱۱۵۵-۱۱۵۷ بر روی صخره بزرگ حک‌شده است.

ارتفاع کتیبه از سطح رودخانه ۱۵ متر بوده است و  ارزش تاریخی فراوانی دارد، به‌طوری‌که بسیاری از مسائل مهم تاریخی عصر افشاریه، به‌خصوص سیاست مذهبی و خارجی و اصل و نسب وی را می‌توان بر پایه آن بررسی کرد.

در این کتیبه نادر اصل نسب ترکی به امیر تیمور و در حوزه مذهب، اشارات و بیاناتی دارد که بسیار درخور توجه است.

در این کتیبه به‌صراحت اعتقاد و علاقه باطنی خویش به خدای یگانه و نیز تمایلاتش را به مذهب تسنن بیان داشته است، نکته مهم دیگر اینکه اشعار با آوردن نام شاعر دربار نادرشاه (گلبن) افشار در بیت پایانی خاتمه می‌یابد.

از اقدامات نادرشاه برای تقویت و تثبیت زبان نوشتاری ترکی ٬ دو کتیبه به دستور وی در کلات نادی و حرم حضرت علی (ص) حکاکی شده است.