نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ورژن هشتم نرم افزار اندرویدی تاریخ ترک + دانلود رایگان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=2910

ائل اوبا – امروزه توركولوژی در دانشگاه های كشور های پيشرفته جهان به عنوان يك رشته علمی برقرار شده ، پژوهش هايی پيرامون زبان، ادبيات، تاريخ و هنرهای تركان انجام گرفته و از چندی به اين سو آثار علمی- پژوهشی انتشار يافته اند. ترکان بیش از هزار سال در تاريخ ايران حكمرانی كرده اند با این حال آگاهي های تاريخی هموطنانمان در اين باره اصلا وجود نداشته و يا يكطرفه و نادرست است.

این نرم افزار نخستین کتاب الکترونیکی تاریخ ترک است که توسط مجله اینترنتی ائل اوبا عرضه شده است ، و مشتمل بر چهار فصل اصلی است.

فصل اول

در فصل پروتوترک ها بر زوایای تاریک دوران تاریخی آذربایجان پرتو افکنده شده است ، در این فصل اجمالا از تاریخ اقوام قدیم منطقه شرق نزدیک و اجتماعات و تمدن های نخستین مباحثی به میان آمده تا تاریخ دوران باستان آذربایجان در ارتباط با این اقوام و تمدن ها مورد بررسی قرار گیرد ، برخی از سر فصل های این بخش عبارتند از :

check-mark-3-xxl سومریان check-mark-3-xxl کاسیان check-mark-3-xxl گوتیان check-mark-3-xxl مادها
check-mark-3-xxl اکدیان check-mark-3-xxl آشوریان check-mark-3-xxl اورارتوئیان check-mark-3-xxl بون ترک ها
check-mark-3-xxl ایلامیان check-mark-3-xxl هوریان check-mark-3-xxl ماننایان check-mark-3-xxl توروکوت ها
check-mark-3-xxl هیتی ها check-mark-3-xxl لولوبیان check-mark-3-xxl اشگوزها check-mark-3-xxlهایلان توروگ ها

فصل دوم

در فصل ترکان باستان ابتدا به ترتيب تاريخی از قبايل ترك بحث شده و اطلاعاتی منسجم و فشرده درباره زبان، ادبيات و فرهنگ و تاريخ آنان به ميان آمده است ، برخی از سر فصل های این بخش شامل:

check-mark-3-xxl هون ها check-mark-3-xxl تاپقاچ ها check-mark-3-xxl گؤگ ترک ها check-mark-3-xxl اویغور ها
check-mark-3-xxl قرقیز ها check-mark-3-xxl تورگیش ها check-mark-3-xxl قارلوق ها check-mark-3-xxl اوغوز ها
check-mark-3-xxl سابار ها check-mark-3-xxl آوار ها check-mark-3-xxl خزر ها check-mark-3-xxl پئچنک ها
check-mark-3-xxl اوز ها check-mark-3-xxl قپچاق ها check-mark-3-xxl اوغور ها و بلغار ها check-mark-3-xxl خلج ها
check-mark-3-xxlادیزها check-mark-3-xxl اون اوق ها check-mark-3-xxl تولیس ها check-mark-3-xxl تاردوش ها
check-mark-3-xxl باسمیل ها check-mark-3-xxl چگیل ها check-mark-3-xxl بولاق ها check-mark-3-xxl ایزگیل ها
check-mark-3-xxl آزها check-mark-3-xxl چیک ها check-mark-3-xxl ییر باییرکو ها check-mark-3-xxl کوریکان ها
check-mark-3-xxl تاتارها check-mark-3-xxl کیتانی ها check-mark-3-xxl ازگیش ها check-mark-3-xxl كیمك ها
check-mark-3-xxl یغما ها check-mark-3-xxl قانگلی ها check-mark-3-xxl اوغراق ها check-mark-3-xxl چاروق ها

فصل سوم

در فصل ترکان میانه پس از ارائه آگاهي های تاريخی پيرامون تركان در دوره اسلامی ، درباره قبايل مختلف ترك و دولت هايی که پديد آورده اند بحث شده است ، برخی از سر فصل های این بخش شامل :

check-mark-3-xxl قاراخانیان check-mark-3-xxl غزنویان check-mark-3-xxl سلجوقیان check-mark-3-xxl اتابکان
check-mark-3-xxl مغولان check-mark-3-xxl ممالیک مصر check-mark-3-xxl تیموریان check-mark-3-xxl امپراتوری بابر
check-mark-3-xxl قارا قویونلو ها check-mark-3-xxl آغ قویونلو ها check-mark-3-xxl صفویان check-mark-3-xxl عثمانیان
check-mark-3-xxl افشاریان check-mark-3-xxl ولگا – بلغاریا check-mark-3-xxl خوارزم check-mark-3-xxl آلتین اردو
check-mark-3-xxl جلایریان check-mark-3-xxl قارص check-mark-3-xxl گورکانیان check-mark-3-xxl قزاق
check-mark-3-xxl خیوا check-mark-3-xxl کوکند check-mark-3-xxl باسماچی‌ check-mark-3-xxl خلجیان
check-mark-3-xxl مملوکان check-mark-3-xxl تغلق‌شاهیان check-mark-3-xxl خانات تبریز check-mark-3-xxl خانات شکی
check-mark-3-xxl خانات قوبا check-mark-3-xxl خانات ایروان check-mark-3-xxl خانات باکو check-mark-3-xxl خانات گنجه
check-mark-3-xxl خانات نخجوان check-mark-3-xxl خانات قاراباغ check-mark-3-xxl فرهنگ check-mark-3-xxl ادبیات

از فرهنگ تركان مسلمان نه به صورت جداگانه بلكه در پايان تاريخ كشورهايشان توضیحاتی ارائه شده است.

در ورژن چهارم به دوره ای پراهمیت از تاریخ ایران پرداخته شده است.

فصل چهارم

در بخش چهارم این نرم افزار تحت عنوان ترکان معاصر ، اطلاعاتی در خصوص کشورها و گروه های اتنیکی ترک ارائه شده است . همچنین تاثیر وضعیت جغرافیائی ایران در شکل گیری سیاست داخلی و بین المللی کشور و گرایش های منطقه ای ، فتوحات شاهان قاجار ، ریشه یابی انقلاب مشروطه و تحولات تدریجی حیات اقتصادی و اجتماعی ایران از صفویه به این سو ، خلقیات و روحیات ایرانیان در رابطه با خارجیان و … مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از سرفصل های این بخش بدین شرح است :

check-mark-3-xxl قارا‌قالپاقستان check-mark-3-xxl تووا check-mark-3-xxl تراکیان check-mark-3-xxl نوغای
check-mark-3-xxl تاتارستان check-mark-3-xxl یاقوتستان check-mark-3-xxl آلبانی check-mark-3-xxl قموق‌
check-mark-3-xxl باشقیرستان check-mark-3-xxl اویغورستان check-mark-3-xxl سكليستان check-mark-3-xxl ترکمن صحرا
check-mark-3-xxl کاباردینو check-mark-3-xxl گاگائوزیا check-mark-3-xxl تاتار کریمه check-mark-3-xxl آلمان
check-mark-3-xxl قره‌چای check-mark-3-xxl کوزوو check-mark-3-xxl کاراییم check-mark-3-xxl داغستان
check-mark-3-xxl چواشستان check-mark-3-xxl مقدونیه check-mark-3-xxl میشار check-mark-3-xxl ترک مسختی
check-mark-3-xxl آلتای check-mark-3-xxl بوسنی check-mark-3-xxl اورال-ولگا check-mark-3-xxl ترکمان سوریه
check-mark-3-xxl خاکاسیا check-mark-3-xxl کرواسی check-mark-3-xxl تاتار سیبری check-mark-3-xxl کرکوک
check-mark-3-xxl خراسان تورکلری check-mark-3-xxl قشقایی check-mark-3-xxl شور check-mark-3-xxl اربیل
check-mark-3-xxl قبرس check-mark-3-xxl قزاقستان  check-mark-3-xxl ازبکستان check-mark-3-xxl ترکمنستان
check-mark-3-xxl آجاریستان check-mark-3-xxl آدیقه check-mark-3-xxl افغانستان check-mark-3-xxl آستراخان
check-mark-3-xxl بالکار check-mark-3-xxl بایان اولگی check-mark-3-xxl پولیش check-mark-3-xxl بوریات
check-mark-3-xxl چچن check-mark-3-xxl چولیم چولینار check-mark-3-xxl اودموت check-mark-3-xxl دولگان
check-mark-3-xxl دونشیان check-mark-3-xxl استون check-mark-3-xxl اونک check-mark-3-xxl زنگه زور
check-mark-3-xxl مانسی check-mark-3-xxl هازار check-mark-3-xxl اینگوش check-mark-3-xxl قالمیق
check-mark-3-xxl قانسو check-mark-3-xxl قاراقوروم check-mark-3-xxl خلج check-mark-3-xxl قارل
check-mark-3-xxl کوم check-mark-3-xxl مجارستان check-mark-3-xxl چرکس check-mark-3-xxl داغۇر
check-mark-3-xxl ماری check-mark-3-xxl سالار check-mark-3-xxl سلکوپ check-mark-3-xxl آذربایجان

ادبیات اسلامی ترکان

در فصل ادبیات اسلامی ترکان ، ادبيات ترك در آسيای مركزی دوره اسلامی بررسی شده است ، برخی از این سر فصل ها شامل موارد زیر است :

check-mark-3-xxl ادبیات ترکان در آسیای مرکزی check-mark-3-xxl ترکی خوارزم check-mark-3-xxl کتاب لغت محمد بن قیس check-mark-3-xxl ترکی منطقه آلتون اردو
check-mark-3-xxl دیوان لغات الترک check-mark-3-xxl نهج الفرادیس check-mark-3-xxl رونق الاسلام check-mark-3-xxl الادراک للسان الاتراک
check-mark-3-xxl قوتادقو بیلیک check-mark-3-xxl معین المرید check-mark-3-xxl محبت نامه خوارزمی check-mark-3-xxl حلیه الانسان و حلبه اللسان
check-mark-3-xxl ترکی کاشغر یا خاقانی check-mark-3-xxl مقدمه الادب زمخشری check-mark-3-xxl ترکی جغتایی check-mark-3-xxl القوانین الکلیه لضبط اللغه

دروغ ممنوع

بخش دوم که جدیدا به نرم افزار افزوده شده تحت عنوان دروغ ممنوع شامل مقالات مستندی است که به شبهات تاریخی پاسخ می دهد ، خواندن این بخش خالی از لطف نیست ، در آینده نیز تعداد مقالات این بخش افزایش خواهد یافت. که بخشی از آن شامل موارد زیر است :

check-mark-3-xxl تاریخ حضور ترکان در ایران check-mark-3-xxl زبان مادری درمنشور حقوق بشر check-mark-3-xxl ترکی در میان زبان ها check-mark-3-xxl دین و آیین ترکان باستان
check-mark-3-xxl آران ، ولایتی است از آذربایجان check-mark-3-xxl روایتی از جعل در کاخ کوروش check-mark-3-xxl آدم خواری آریایی ها check-mark-3-xxl خاستگاه قوم کرد
check-mark-3-xxl گرگ در باور تركمن ها check-mark-3-xxl زبان آذری یا زبان ترکی check-mark-3-xxl خط جعلی جیرفت check-mark-3-xxl قانون هماهنگی اصوات
check-mark-3-xxl نظامی شاعر آذربایجانی check-mark-3-xxl آذربایجان و موسیقی اوزانی check-mark-3-xxl دَدَه‌قورقود – اغوزنامه check-mark-3-xxl زبانهای باستانی و ترکی

و در ادامه می توانید تصاویری از محیط برنامه را مشاهده نمایید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نرم افزار دارای کد شامد به شماره : ۵۵۰۱۴-۵-۶۳-۶۸۹۷۷۷-۲-۱ است.

لینک صفحه برنامه در مارکت ها :

دانلود از طریق مایکت

 

همواره میتوانید از طریق ایمیل info@eloba.ir با ما در ارتباط باشید ، بدون شک نظرات شما راهگشای ماست.