نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

نقش پادشاه شهر اوروک سومریان در گوی تپه اورمیه


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7955

این تصویری از پلاکی مسی در موزه ملی ایران است که از شهر اورمیه ” گوی تپه” پیدا شده و قدمتی چهار هزار ساله دارد. قهرمانی که با دو دستش دو شیر را بلند کرده است.
منبع ۱

“بیلگه میش” قهرمان نیمه افسانه ای سومری به صورت زیر نوشته می شد:

𒄑𒉈𒂵𒈩

این نام بعد از سومریان و در دوره اکدی به “گیلگمیش” تغییر یافت به صورت زیر نوشته شد:

𒀭𒄑𒂆𒈦

“بیلگه” در زبان سومری “مرد کهن ” که نشان دهنده دانایی است با بیلگه در زبان تورکی به یک معناست. “میش” یک -وند- است. در زبان تورکی نامهای تاریخی چون” توختامیش” ” بیلگه خاقان” ” بیلگه خاتون” نشان دهنده ساختار مشترک سومری-تورکی است.

در متون آشوری دوباره از فرم قدیمی ” بیلگه میش” استفاده شد.

مورخان معتقدند بیلگه میش در اصل پادشاه شهر ” اوروک” مابین احتمالا ۴۹۰۰ و ۴۳۰۰ سال پیش باشد چون کتیبه هایی به این نام برای ساخت دیوار اوروک اشاراتی دارند.

پادشاهان سومری خصوصا چهار هزار سال قبل به او تقدس دادند و همچنانکه در تصویر دوم می بینید در ابتدای نامش لوگوگرام تینگیر ( تانگری در تورکی) هم آورده اند.

او به همراه دوستش ” اَنکی دو” روی جام حسنلو دیده شده که گوشهای ” خوخو بابا” را می کشند.( تصویر سوم )

این کشیدن گوش توسط بیلگه میش در تصاویر سومریان هم یک تصویر آشناست.( تصویر چهارم)


تصاویر پنجم و ششم این قهرمان را در آثار هنری سومری نشان می دهد. برداشتن دو حیوان در دو دست بعدا در تمدنهای دیگر تاثیر گذاشت. در هوندور( حسنلو) اورمیه هم پلاک سینه ای یافت شده که تصویر هفتم به این یافته و قهرمانی که با دو دستش دو گاو را بلند کرده مربوط می شود.

اَسَن قالین – ( برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آق بایراق )

ص ۱۳۶ .آیرین جی وینتر.پلاک سینه حسنلو.صدرایی.علیون ۱۳۷۸.گنجینه هنر