نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی ارومیه


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=912

Moze SanyedastiUromiyeصنايع دستي را در يک تعريف ساده و در عين حال ، گويا چنين مي توان توصيف کرد : صنايع دستي به مجموعه صنايعي گفته مي شود که قسمتي يا تمامي مراحل ساخت آن توسط دست صورت مي گيرد . اين صنايع هم حالت کارگاهي و هم خانگي و قابليت استقرار در شهر و روستا را دارد و بدون نياز به تکنولوژي هاي پيشرفته ، متکي به تخصص هاي بومي و سنتي است و قسمت اعظم مواد اوليه مورد استفاده در آن از داخل کشور تهيه مي شود .

صنايع دستي داراي ويژگي هاي هنري و مصرفي به طور توأمان بوده و علاوه بر داشتن جنبه مصرفي قوي ، برخوردار از بينش ، ذوق ، انديشه و فرهنگ توليد کننده نيز است .

سهم صنايع دستي آذربايجان غربي از مجموعه متنوع صنايع دستي کشور ، شامل گونه هاي مختلف و متفاوت صنايع دستي منجمله : آثار چوبي ، بافته هاي داري و دستگاهي ، آثار سفالي ، آثار چرمي ، رودوزيهاي سنتي و … مي باشد .

پيشينه ساخت ابزار آلات اوليه مورد نياز بشر که توسط دست صورت مي گرفته با توجه به قدمت اسکان بشرهاي اوليه در منطقه به 15 تا 20 هزار سال مي رسد . وجود موزه اروميه با دو سالن باستان شناسي و مردم شناسي انعکاس دهنده وجود اين آثار صنايع دستي و تاريخ مي باشد .

در ساليان اخير و با توجه به لزوم نمايش آثار معاصر و پاسداشت آثار هنرمندان کنوني اين خطه ، اين نياز زمينه ساز افتتاح موزه اي از آثار صنايع دستي و هنرهاي سنتي معاصر بود تا اين موزه نيز به مجموعه تاريخ و فرهنگ استان اضافه گردد . لذا موزه صنايع دستي در سال 1388 در محل دائمي نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي واقع در خيابان امام خميني شهرستان اروميه راه اندازي و تجهيز شد .

همراهي اين موزه با خانه هنرهاي سنتي که هنرمندان اين شهر به طور زنده به ساخت هنرهاي سنتي و صنايع دستي مي پردازند در نوع خود در کشور کم نظير مي باشد . هم اينک اين موزه به ساختمان اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي واقع در ميدان انقلاب ( ساختمان شهرباني سابق ) انتقال يافته است .

موزه صنايع دستي در حال حاضر در دو طبقه ساختمان شهرباني سابق مي باشد که صنايع دستي از ادوار مختلف تا سير تاريخي صنايع دستي را نيز تا حدودي به بيننده منتقل کند به نمايش گذاشته شده است همچنين آثار نفيس خرديداري شده از هنرمندان معاصر منجمله : منبت چوب ، ريزه کاري خاص شهر اروميه ، معرق چوب ، پيکره هاي چوبي و صنعت سراجي يا چرم استان ، رودوزيهاي سنتي شامل : سرمه دوزي و فرش ، سفال ، آبگينه و … در معرض ديد علاقه مندان قرار داده شده است .

آدرس موزه هنرهاي سنتي و صنايع دستي : اروميه ، ميدان انقلاب ، ساختمان شهرباني سابق

مأخذ سايت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي