نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

قوت های آذربایجان چه کسانی بودند؟


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8310

قوت نامی است که همراه توروک به سرزمین آذربایجان قدیم گفته می شد و چهار هزار سال قبل در منابع آشوری و بابلی دیده می شود. این نام به این صورت نوشته می شود:

𒄖 𒋾
Gu.ti

حتی این نام در یکی از لوحه ها کورتی نوشته شده است.

برخی از دوستان که این نام را با ” کرد” شبیه دانسته اند لازم است بدانند چون قوت ها التصاقی زبان بودند و کردها تحلیلی زبان هستند این فقط یک شباهت ظاهری است و از نظر علمی ارتباطی با هم ندارند.

در هزاره اول پیش از میلاد همه اورارتویی ها و مادها و ماننا که مردم آذربایجان باستان بودند را ” کوتی” می گفتند.

قوت در زبان تورکی به معنی مبارک بودن است( قوتلو /کوت لو اولسون)

قوت و قوت و کوت و کورد یا قورد به معنی گرگ هم است و در آذربایجان دیدن روی گرگ را مبارک می دانستند چون او توتم خورشید و مقدس بود.

اونگوت مرکب از ( اون)+( گوت) است که معنی شان و شهرت قوم گوت است.

گوتیوم در منابع اکدی هم همین اسم است و ” اوم” در آن زبان پسوند مکان است.

گوت به خاطر مطابقت آوایی ” قوت” تلفظ می شود.

در کتاب جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی ” انگوت” به عنوان یکی از طوایف سلحشور تورک نام برده شده است.

بر سر چادر تورکان نیز یک کله گرگ طلایی نقش داشت و روی چادرها هم کشیده می شد. در آذربایجان هنوز کشیدن دست گرگ برای درمان بیماریها و مثالها و اصطلاحات و حتی ده ده قور قوت این را تایید می کند.

آشینا که نام اقوام مشهور تورکان قدیم بود یک نام چینی است که به آسئنا/ سئنا به معنی گرگ اشاره دارد و ” آ” یک علامت احترام در زبان چینی است که در اول کلمه می آید.

افسانه های زیادی درباره این سمبل قدیمی تورکان خصوصا بوزقورد( گرگ خاکستری) وجود دارد و محدود کردن یا ربط آن به یک گروه و حزب راهی برای مقابله با این توتم و سمبل است.

قوت ها همان قومی هستند که سومریان را از دست اکدی ها نجات داده و حدود صد سال در آنجا حاکمیت داشتند و سپس از اکدی ها شکست خورده و مارهای کوهستان نامیده می شدند.

مشهورترین پادشاه حاکم در سومر این سلسله ” تیریگان” نام داست که در سومری (دیری. قا.آ.آن)
𒋾 𒊑 𒂵 𒀀 𒀭
نوشته می شد.

دیری / تیری در بخش اول اسم در تورکی امروز یعنی زنده و سر زنده و برجسته است.

بخش دوم چون با یک مصوت ” آ” در میان آمده است قاآن/ خاقان/ خان( معانی پادشاه در تورکی قدیم) تلقی می شود.

در زبان تورکی اویغوری همان قاغان استᠬᠠᠭᠠᠨ

برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق