نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

قدمت 1500 ساله نام آذربایجان در یک کتیبه آرامی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7851

دکتر رحیم آغ بایراق

در اوایل سده نوزدهم میلادی در میان آثار باستانی شهر دربند در جمهوری داغستان کتیبه ای آرامی با نقشی از نام ” آتروپاتکن”( اتور.بایگان= آذربایجان) کشف شد.

پرفسور “یوگنی الکساندرویچ پاخاموف” در سال ۱۹۲۹ طی بررسی و نگارش مقاله ای کتیبه را ترجمه نمود.

او زمان کتیبه را به سال (۵۵۳) میلادی مربوط دانست.

این کتیبه سند دیگری بود که حدود آذربایجان قدیم را تا جنوب روسیه اثبات نمود هر چند در بسیاری از آثار متاخر این مساله قید شده بود مانند کتاب مسالک و ممالک یا حدود العالم من المشرق الی المغرب و تاریخ طبری و سفرنامه ابن حوقل که قبلا نقشه طراحی شده اش را منتشر کرده بودم.

کتیبه از یک ” ملک ” بازرس مالیاتی منطقه نام برده است.

کلمات شنه ( سنه= سال) بر بِیت ( اشراف زاده خانه) و کوردی=قوردی( ساخت) در سطور مشاهده می شود.

منابع :

-آذربایجان، هویت و ناسیونالیسم.کاظم عباسی.قالان یورد صص ۹۱ و ۹۲

آذربایجان در سیر تاریخ و… رحیم رئیس نیا.نشر نیما ص۶۷

-سیری در تاربخ زبان و…دکتر جواد هیئت.نشر نو .ص ۲۷

Yevgeni Alexandrovich Pakhomov