نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

فلسفه بعضى از افعال نماز


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1714

81891-245087-1404140316ائل اوبا – مردى از حضرت اميرالمومنین علی عليه السلام پرسيد؛ بالا بردن دستها به هنگام تكبيره الاحرام چه معنا دارد؟

على عليه السلام فرمود: معنايش اين است كه خدا بزرگتر است، يكتا و يگانه است، مانندى ندارد، با حواس و ادراكات ظاهرى لمس و ادراك نمى شود.

پرسيد؛ كشيدن گردن در حال ركوع چه معنا دارد؟ فرمود: معنايش اين است كه به خدا ايمان آوردم اگر چه گردنم را بزند.

پرسيد؛ معناى سجده اول چيست؟ فرمود: معنايش اين است كه خدايا! تو ما را از زمين آفريده اى، و معناى برداشتن سر از سجده اين است كه خدايا! تو ما را از زمين بيرون آورده اى

و معناى سجده دوم اين است كه خدايا! تو ما را به زمين بر مى گردانى، و معناى برداشتن سر از سجده دوم اين است كه خدايا تو بار ديگر، ما را از زمين بيرون مى آرى “در روز رستاخيز”.

پرسيد؛ گذاشتن پاى راست بر روى پاى چپ در حال تشهد چيست؟ فرمود: معنايش اين است كه خدايا! باطل را بميران و حق را برپا و استوار نگهدار.

پرسيد؛ پس معناى گفتن امام السلام عليكم چيست؟ فرمود: امام مترجمى است از طرف خداوند كه به اهل جماعت مى گويد: شما در روز قيامت از عذاب خداوند در امانيد.

[ من لا يحضر، كتاب الصلوه، باب 17، وصف الصلوة. ]