نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

فرهنگ جامع اسامی تحریف شده مناطق مختلف ایران

ائل اوبا – نام‌های جغرافیایی بازگوکننده هویت فرهنگی و طبیعی ملل روی زمین اند که اغلب به دور از امیال سیاسی و اجتماعی پدید آمده و در حقیقت زاییده فطرت انسان‌ها می‌باشند. نام‌های جغرافیایی ریشه در فرهنگ و زبان ملل ساکن در واحدهای مختلف جغرافیایی دارند و به منزله سند هویت و شناسنامه اقوام مختلف محسوب می‌شوند.

 تغییر نام اسامی جغرافیایی یک قوم به سود قوم دیگر با آیات الهی و فطرت انسان‌ها ناسازگار است.

حذف و تصفیه نام‌های جغرافیایی معادل با حذف هویت و اصالت مردم و قطع ارتباط فرهنگی و تاریخی آنان با گذشته است.

تغییر اسامی اماکن به عنوان جزئی از برنامه ی تجدد آمرانه رضاشاه در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار گرفته بود.

در دورۀ پهلوی اول کمیسیون جغرافیا در فرهنگستان ایران به ریاست رضازاده شفق مسئول تغییر اسامی جغرافیایی شده بود. به گزارش جلال‌پور (ص ۵۹) بین ۱۰۷ عنوان جغرافیایی تا سال ۱۳۱۹ش به تصویب این کمیسیون ابداع شد و بیشترین تغییرات مربوط به مناطق ترک و کردنشین بود.

به یکباره بسیاری از اسامی اماکن ترکی، کردی، ترکمنی و نظایر اینها را با اسامی جعلی با پسوند و پیشوند شاه، پهلوی، شاهپور و امثالهم تغییر دادند.

(موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی – دورنانیوز – پژوهش‌های ایرانی )

ماده 32 بخش حقوق زبانی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد :

همه جمعيتهاى زبانى حق دارند كه نامهاى بومى محلها و مكانها را تثبيت و حفظ نموده٬ در آنها اصلاحاتى اعمال نمايند. همچو نامهاى امكنه را نمی توان به طور كيفى موقوف و منسوخ نمود و يا تحريف و جرح و تعديل كرد. همچنين نمیتوان اينگونه نامها را پس از تغييرات سياسى و يا هر گونه دگرگونى حادثه ديگر٬ تغيير داد.

مجله اینترنتی ائل اوبا در نظر دارد فرهنگ جامعی از اسامی تحریف شده جمع آوری نماید ، شما نیز می توانید اسناد و اطلاعات مربوط به اسامی تحریف شده را بوسیله ایمیل برای ما ارسال نمایید .

 

 

ردیف  نام واقعی  نام تحریف شده  نوع عارضه  استان  مختصات جغرافیایی  توضیحات
 1  آتالی عطالو روستا  آذربایجان شرقی 44444444

5555555

 2 گؤز آیران کوزه گران روستا آذربایجان غربی
 3 قاراداغ ارسباران ناحیه کوهستانی آذربایجان شرقی
 4 خیاو مشگین شهر شهر اردبیل
 5 سرایسکند هشترود شهر آذربایجان شرقی
 6 توفارقان آذرشهر شهر آذربایجان شرقی
 7 اوجان بستان آباد شهر آذربایجان شرقی
 8 آجی چای تلخه رود رودخانه آذربایجان شرقی
 9 آراز ارس رودخانه آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

 10 ساوالان سبلان کوه اردبیل
11 ساری قایا سارقیه روستا آذربایجان شرقی
12 میدان چای مهران رود رودخانه آذربایجان شرقی
13 قیریل اوزن سفید رود رودخانه گیلان
14
15
16