نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

عمارت قزاقخانه


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=9216

نام: عمارت قزاقخانه

سال احداث: ۱۲۷۱ شمسی در دوران ناصرالدین شاه قاجار

عمارت قزاقخانه از دو بخش قاجار و پهلوی تشکیل شده است. دوره قاجاری، چند مرحله تغییر و تحول را شامل شده و آخرین مرحله آن ساختمان قطعی است که در سال۱۲۷۱ شمسی و در سالهای پایانی حکومت ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفته است.

بخش پهلوی ساختمان، شامل توسعه ساختمان قاجاری در امتدادهای شرقی، غربی و شمالی بنای قدیمی است که در اطراف یک حیاط مرکزی و همساز با آن در شمال میدان مشق سابق (باغ ملی) جای گرفته است. .

پس از آن رفته رفته در زمین روبروی این ساختمان ساختمان‌های دولتی دیگری چون کاخ شهربانی، وزارت خارجه، موزه ایران باستان و چند بنای دیگر ساخته شد.