نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

على علیه السلام بر خلاف تو حكم كرده


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1265

ali_amiralmomenin-mazhabiun.ir-36

 

ابن ابى ليلى در مسجد قضاوت مى كرد، از او پرسيدند؛ مردى اراضى خود را در مدتى غير معين به شخصى واگذار نموده و به همان حال مرده است.

ابن ابى ليلى گفت: چون مدتش را معين نكرده زمين و منافعش به همان شخص اختصاص دارد و به ورثه مالك منتقل نمى شود. اتفاقا محمد بن قيس در آنجا حضور داشت، پس به ابن ابى ليلى گفت: اما على بن ابيطالب در همين مسجد برخلاف تو حكم كرده است.

ابن ابى ليلى گفت: از كجا مى دانى؟

گفت: از امام محمد باقر عليه السلام شنيدم كه فرمود: على زمين هايى را كه بر غير ورثه حبس شده بود به ورثه رد مى كرد.

[ فروع كافى، كتاب الوصايا، باب ما يحور من الوقف،… حديث 27. ]