نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

علامت جمع در زبان ترکی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1182

علی محمد بیانی

ائل اوباعلامت جمع در زبان ترکی بسیار ساده و گویاست. چنانکه فقط دو علامت برای این امر موجود می باشد که تابع قانون هماهنگی اصوات می باشد. اگر چه به گفته زبانشناسان علامت های جمع زیادی در ترکی قدیم بوده است ، اما امروزه دو علامت جمع «لر» و « لار» کاربرد رسمی و جدی دارد. «لر» برای کلمات دارای مصوت پسین ( اینجه ) و «لار» برای کلمات دارای مصوت پسین ( قالین ) مثال:

 

1- اینجه

قلم + لر = قلم لر

ائو + لر = ائولر

چؤل + لر = چؤل لر

اؤلکه + لر = اؤلکه لر

گله جک + لر = گله جکلر

 

2- قالین

سو + لار = سولار

اوشاق + لار = اوشاق لار

چای + لار = چای لار

آدام + لار = آدام لار

یازمیشدی + لار = یازمیشدیلار

منبع : کتاب بئله اوخو ، بئله یاز ( نگاهی تازه به گرامر و شیوه نگارش زبان ترکی ) – نویسنده : علی محمد بیانی ، نشر اختر تبریز