نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

شورای همکاری کشورهای ترک‌


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=3502

شورای همکاری کشورهای ترک‌

شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان سازمان بین‌المللی متشکل از کشورهای ترک‌زبان است. این شورای در۳ اکتبر ۲۰۰۹ تأسیس شد.

دبیرخانه این شورا در شهر استانبول ترکیه قرار دارد.

کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان عبارتند از :

جمهوری آذربایجان ، ترکیه ، قزاقستان ، قرقیزستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، قبرس.

ایده راه اندازی این شورای همکاری ابتدا توسط نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در سال 2006 مطرح شد .

ترک ها در طول تاریخ همواره با تشکیل حکومت ها ،دولت ها و امپراتوری های بزرگ تاریخ ساز بوده اند.

آنها در بخش های وسیعی از اروپا تا هند و چین حکومت کرده اند که امپراتوری ها و ایالت های متعددی را در بر می گیرد.

امروزه دولت های ترک دور تازه ای از همکاری های نزدیک ، ایجاد روابط قوی تر و صمیمی را در پش گرفته اند.

مهمترین دستاورد همکاری ترک ها و همچنین یک پیش شرط ضروری برای توسعه آینده آنان ، ایجاد شورای همکاری کشورهای ترک زبان است .

این شورا یک سازمان بین دولتی است که هدف اصلی آن ارتقاء همکاری جامع میان کشورهای ترک است.

این سازمان در تاریخ 3 اکتبر سال 2009 توسط موافقتنامه نخجوان در میان آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه تأسیس شد.

به گفته هالی آکینچی، دبیر کل سازمان، “شورای ترک اولین اتحاد داوطلبانه دولت های ترک در طول تاریخ بوده است”.

در سال 2012، پرچم شورای همکاری کشورهای ترک مورد تصویب کشورهای عضو قرار گرفت.