نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

شهرداران ادوار سولدوز (نقده)


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6142

۱- یوسف مهران
تحصیلات: لیسانس
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۵۸
محل خدمت اولیه ی شهردار : امور مالی شهرداری

۲- داود مسعودی
تحصیلات: دیپلم
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۶۰
محل خدمت اولیه ی شهردار: آزاد

۳- علی پریزاد
تحصیلات: سوم دبیرستان
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۶۳
محل خدمت اولیه شهردار: بانک کشاورزی

۴- محمد علی قهرمانی
تحصیلات: فوق دیپلم
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۶۳
محل خدمت اولیه شهردار: آموزش و پرورش

۵- اژدر عبدی
تحصیلات: دیپلم
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۶۴
محل خدمت اولیه شهردار: آموزش و پرورش

۶- محمد یوسفی
تحصیلات: دیپلم
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار ۱۳۶۶
محل خدمت اولیه شهردار: آزاد

۷- جعفر حسن زاده
تحصیلات: فوق دیپلم
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۶۸
محل خدمت اولیه شهردار: جهاد سازندگی

۸- پاشا دلیری
تحصیلات: دیپلم
تاریخ تولد: ۱۳۳۶
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۷۱
محل خدمت اولیه شهردار: آموزش و پرورش

۹- میر صالح قائمی
تحصیلات: لیسانس
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۷۲
محل خدمت اولیه شهردار: آموزش و پرورش

۱۰- محسن حسن نژاد
تحصیلات: فوق دیپلم
تاریخ تولد: ۱۳۳۲
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۷۴
محل خدمت اولیه ی شهردار: آموزش و پرورش

۱۱- حسین بخشایشی
تحصیلات: لیسانس
تاریخ تولد: ۱۳۴۳
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۸۰
محل خدمت اولیه ی شهردار: آموزش و پرورش

۱۲- مختار فتحی پور
تحصیلات: لیسانس
تاریخ تولد: ۱۳۴۸
تاریخ اتمام خدمت در سمت
شهردار: ۱۳۸۶/۰۲/۱۲
محل خدمت اولیه ی شهردار: شرکت آب و فاضلاب

۱۳- علی حیدرپور
تحصیلات: فوق لیسانس
تاریخ تولد: ۱۳۵۱
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۸۸/۱۲/۲۵
محل خدمت اولیه ی شهردار: دانشگاه

۱۴- زین العابدین صیامی
تحصیلات: فوق لیسانس
تاریخ تولد: ۱۳۴۷
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
محل خدمت اولیه ی شهردار: آموزش و پرورش

۱۵- «مختار فتحی پور»
تحصیلات: دکترا
تاریخ تولد: ۱۳۴۸
تاریخ اتمام خدمت در سمت شهردار: ۱۳۹۵
محل خدمت اولیه ی شهردار: شرکت آب و فاضلاب استان

۱۶- «مهدی ثروت»
تحصیلات : فوق لیسانس
محل خدمت اولیه شهردار: شهرداری

تهیه و تنظیم:رسول نوری نقده(ارکین)