نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

شرط مخالفت با سنت


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=677

زنى با پرداخت مبلغى پول به عنوان مهر با مردى ازدواج نمود به شرط اين كه اجازه جماع و طلاق با او باشد.

حضرت اميرالمومنين فرمود: اين زن با سنت خدا مخالفت كرده و متصدى حقى شده كه اهليت آن را ندارد، و آنگاه فرمود:

سنت اين است كه شوهر نفقه زن را بدهد و اجازه جماع و طلاق هم با او باشد.

[ تهذيب، كتاب النكاح، باب المهور، حديث 60. ]

در قرآن کريم به عناوين مختلف، مرزهاي الهي بيان و به انسان آگاهي لازم داده شده است كه حريم خداوند را حفظ و از خدشه دار كردن و شكستن و گاهي حتّي نزديك شدن به آن شديداً بپرهيزد.

خداوند متعال در قرآن کريم متجاوزين به حدود را منع نموده و آنان را در شمار ظالمين قرار ميدهد و ميفرمايد:

“تلك حدودالله فلا تعتدوها ومن يتعد حدودالله فاولئك هم الظالمون”سورۀ مبارکۀ بقره، آيۀ شريفۀ 229

حضرت علي(ع) نیز در این باره ميفرمايد:

«لايسعد احد الا باقامه حدودالله ولا يشقي احد الا باضاعتها» (هيچ كس جز با رعايت حدود الهي سعادتمند نميشود و جز با تضييع آنها نگونبخت نميگردد).