نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

سند ریشه نام آذربایجان در متون تاریخی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7466

آذربایجان : سرزمین مردان توانمند و محتشم

منبع : #جامع_التواریخ – رشید الدین فضل الله همدانی، تصحیح محمد روشن، مختصر صفحات ۲۲-۲۳

 

منبع : صفحه اینستاگرامی «Azarbaijanica»