نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

سند تقاضای تغییر نام «خیاو» و «دهخوارگان» به مشکین شهر و آذرشهر


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6284

سند تقاضای تغییر نام «خیاو» و «دهخوارگان» به مشکین شهر و آذرشهر در دوره پهلوی اول

تورک بیلگی