نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

سله توخوماق


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6183

برای «سله توخوماق» از جویورها و شاخه های تر درختچه های مخصوص از جمله «یولغون» استفاده می‌کردند

و با آنها کندو زنبور (آری قلیبی/ آری پته سی)، سبد مخصوص جابجایی علوفه، لاپاش لاپان (لواش یاپان) و … می‌بافتند.