نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

رابطه دیگری میان سومر و آذربایجان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8979

در داستان انمرکار𒂗𒈨𒅕𒃸

سومریان که قهرمان قصه به نام” قال.باندا لو” سوار بر یک پرنده می شود و با گذر از زاگرس به سرزمین ارتته در آذربایجان می رسد ( به عقیده ساموئل کرامر سومر شناس مشهور و چند دانشمند دیگر.‌منبع پایین)

مشاهده می کنیم سه هزار سال قبل عین همین ماجرا بر روی جام‌ حسنلوی آذربایجان هم نقش بسته است. یعنی یک فرد سوار یک پرنده است.

داستان تا روزگار ما به همان شکل سومری باقی مانده است یعنی قهرمان با پرورش پرنده از او سواری می گیرد و در روزگار ما به ملک‌ محمد مشهور شده است.

این قصه میان هوریان تورکان باستانی که در بخشهایی از سوریه و عراق و آنادولو و آذربایجان ساکن بودند به ” آتانا” مشهور بود.

اسن قالین
نقل از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق

پی نوشت:
نام پرنده:𒀭𒅎𒂂
آن( تان) ایم می( اومای) موشن( اوچان)

منابع:

-Kramr, samuel Noah (1963). The Sumerians. University of Chicago Press. p. 275