نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

دلایل جعلی بودن الواح داریوش


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8728

اگر داریوش را یک فرمانده محلی یهود ندانیم و اگر دست هشت باستانشناس یهودی که تخت جمشید را از تبدیل یک بنای احتمالا آشوری ایلامی به نام این گروهک جرار هخامنشی، پاک بدانیم نمیتوانیم از دلایل عقلانی جعلی بودن کتیبه ها چشم پوشی کنیم

الف: هرتسفلد چرا با طرح فردریک کرفتر برای حفاری دو نقطه و احتمالا جعل و اعلام آنها مخالف بود؟

ب: چرا کرفتر در غیاب رئیس و استاد خود این کار را انجام داد؟

ج: چرا هرتسفلد بعد از بازگشت عصبانی شد و او را از ایران اخراج کردند؟

د: چرا برای باور پذیر کردن حفاری، چند سکه یونانی و لودیه در کنارش گزارش کردند؟ مگر دریک پول داریوش نبود؟

و: آیا دریک بعد از حفاریهای دهه سی اختراع و ضرب شد؟ چرا هیچ نوشته ای در روی سکه نیست و چگونه آن را به داریوش متصل کردند؟

ی: نصرت الله معتمدی چرا لوح داریوش را سراسیمه در انقلاب ذوب کرد؟

آیا او می ترسید انقلابیون راز جعلی بودنش را کشف کنند؟

چهل تکه دیگر که ذوب کرد چه بودند؟

چرا معتمدی از زندان آزاد شد؟ آیا تهدید کرده بود چیزهایی از جعل افشا خواهد کرد؟

چرا این ماجرا تا بیست سال پنهان نگه داشته شد؟

فرد کشته شده یعنی دوست برادر زن معتمدی که بود و چه می دانست؟

ن: آیا این با عقل جور در می اید که مدیر موزه ایران و نویسنده و پژوهشگری که ارزش لوح داریوش را می دانست، آن را ذوب کند؟

به چه دلیل معتمدی دهها سال بعد تمدن مانناهای آذربایجان را کاوش می کرد و چه چیزهای دیگری گم و گور کرده و تحریف کرده است؟

ل: آیا این روش تقلیدی کاریکاتوری از سیلندرهای بابلی و سومری نبود که سندی را زیر دیوار بنا حفر می کردند و اینها به صورت مسخره آمیزی زیر ستون اعلام کردند؟

س: چرا این الواح ازمایش قدمت سنجی نشدند؟

ش: نصرت الله معتمدی اکنون کجاست؟

و صدها سوال بی پاسخ دیگر

اسن قالین
نقل از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق