نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

دست نوشته های نظامی گنجوی به زبان ترکی آذربایجانی در آرشیو سری ارمنستان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6303

دست نوشته های نظامی گنجوی به زبان ترکی آذربایجانی در آرشیو سری در ارمنستان نگهداری می شود. این بیانیه را دکتر زائور علی اف، دانشیار دکتر فلسفه در علوم سیاسی بیان کرده است.

وی حقایق جالبی را در مورد کتمان آثار شاعر نامدارمان نظامی گنجوی به زبان ترکی آذربایجانی توسط ارمنیان فاش کرد:

در سال 1940، کارمندی به نام شعبانوف که در موزه ماتنداران نسخه های خطی باستانی ایروان کار می کرد، «خمسه» نظامی گنجوی را که در سال 1560 توسط عبدالعلی سیفی بن عبدالله سروده شده بود، و در سال 1700 در بخش «43 نسخه خطی فارسی» خواند. و یک غزل 12 بیتی به زبان ترکی آذربایجانی توسط نظامی گنجوی در بخش «نسخه خطی فارسی شماره 57» نوشته شده است.

غزلی که به زبان ترکی با جمله «ای نیظامی گوزلین دوداقیندا اولان خالا باخ» آغاز می شد با مرکب نوشته شده بود و با وجود قدمت در سندی بود که خواندن آن آسان بود.

به محض کشف این سند، دانشمندان ارمنی آجاریان، شهنازاریان و آریمفاریان که در شرق شناسی تخصص دارند، بلافاصله به موزه آمدند و سعی کردند آن را تجزیه و تحلیل کنند. دانشمندان ارمنی که دو اثر به فارسی و غزل به زبان آذربایجانی سروده شده بودند، چندین شعر دیگر از نظامی گنجوی را به زبان آذربایجانی کشف کردند.

حتی آجاریان محقق ارمنی نیز به طور رسمی اعلام می کند که بیشتر غزلیات و اشعار نظامی گنجوی در موزه به زبان ترکی آذربایجانی سروده شده است. در گزارش محقق ارمنی آمده است که به سفارش شیروانشاه اخسیتان به دو نسخه از اثر نظامی گنجوی «لیلی و مجنون» برخوردیم. اولی به فارسی و دومی به ترکی آذربایجانی.

دانشمندان اعزامی آذربایجان برای آشنایی با نسخه های خطی به متاندران آمدند و به باکو اطلاع دادند که در میان اسناد یافت شده اشعار نظامی گنجوی به زبان ترکی آذربایجانی غالب است. در آن زمان حتی مقاله ای از حبیب یوسف اف دانشمند آذربایجانی در روزنامه کمونیست منتشر شد. آذربایجان در سال 1940 وجود چنین اسنادی را در آرشیو لنینگراد شناسایی کرد.

بحث هایی در مورد رفتن گروهی از مردم وجود دارد. اما شروع جنگ این نقشه ها را زیر پا گذاشت و طرف ارمنی از افشای دست نوشته های نظامی گنجوی، کتاب های به زبان ترکی آذربایجانی و اسناد باستانی یافت شده و نگهداری شده در این موزه در آن زمان خودداری کرد. با وجود درخواست طرف آذربایجانی، این اسناد دوباره به آنها نشان داده نمی شود و همچنان در ماتنداران نگهداری می شود.