نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترجمه کتاب خواجه تاجدار از نویسنده ای که وجود خارجی ندارد!!!


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6171

یکی از معروفترین و‌ اثرگذارترین رمان‌های تاریخی در ایران عصر پهلوی، کتاب «خواجه تاجدار» ترجمه ذبیح الله منصوری ازیک فرانسوی بنام Jean guèvre «ژان گِور» است.

این کتاب ده ها بار تجدید‌چاپ شده است.

اما نکته جالب اینجاست که در فرانسه فردی و یا کتابی با این نام وجود خارجی ندارد!!!

بسیاری از اهل فن بر این باورند که این کتاب نیز مانند بیشتر ترجمه‌های منصوری ساخته و پرداخته ذهن خود اوست.

این کتاب به رخدادهای تاریخی ایران از هنگام مرگ نادرشاه افشار تا پایان زندگی آقامحمدخان قاجار به دیدی داستان‌گونه و با اعمال متد داستان پردازی و بسط داستان توسط مترجم می پردازد.

داستان کتاب از شب تولد آقا محمد خان قاجار آغاز و با مرگ وی به پایان می‌رسد.