گورستان چالادئم در محدوده ی جنوبی روستای شال در ۱۶۵ کیلومتری جنوب استان اردبیل و در۴۵کیلومتری جنوب خلخال قرار دارد، که در سال ۱۳۹۷ کاوش شده است.

حدود ۴۲۷ شی تاریخی ازجمله ابزار آلات جنگی، زیور آلات، ظروف سفالی از جنس های مختلف(مفرغ، طلا، نقره، سنگ، سفال) از این کاوش به دست آمده است،که همه ی اشیا موبوط به دوره هزاره اول قبل از میلاد می باشد. همچنین مهمترین یافته فصل نخست کاوش این گورستان کشف ساغر نقره ای می باشد، که بر روی آن نقوشی از سربازان جنگاور در حال نبرد در یک ردیف و طرح های حیوانی در دو ردیف به کار رفته است.

در پایه این ساغر نقره ای نقوش ظریفی از طرح های طنابی با محوریت یک ستاره بزرگ کار شـده است.

 

 

 

عکاس: رضا خانبابائی – خبرگزاری میراث آریا