نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

تولیس ها


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8904

نام تولیس ها نیز به همراه تاردوش ها به دفعات در سنگ نبشته ها ذكر می شود . مسكن آنها نیز همچون تاردوش ها به درستی مشخص نیست .

به نظر نویسنده دلیل محكمی در دست نیست كه نام این قوم را تؤلیش بخوانیم . خاقان های گوك ترك از خاندان سلطنتی فرماندهانی تحت عنوان یابغو برای اداره این قوم تعیین می كردند.

نام دو قوم تاردوش و تؤلیس صرفا در ارتباط با تعیین حكمرانان ذكر می شود .