نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

تشکیل نظمیه تهران در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6673

تشکیل نظمیه تهران

زمان احداث: در سال ۱۲۵۴ شمسی در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار

نظمیه تهران ( نیروی پلیس ) در روز یکم تیر 1254 شمسی تأسیس شد. پیش از تشکیل نظمیه یا شهربانی به سبک نوین و اروپایی در دوره ناصرالدین شاه قاجار ، نظم و امنیت شهر‌ها به عهده داروغه بود که زیر نظر اداره‌ای به نام «دیوان بیگی» (اداره حکومتی یا فرمانداری) که در رأس آن بیگلر بیگی (فرماندار حاکم) قرار داشت، انجام وظیفه می‌‌کرد و واحدهایی که در اختیار داروغه بود، محتسب، شحنه، گزمه، شبگیر، نامیده می‌شدند.

ناصرالدین شاه قاجار در سفرهایی که به اروپا کرد تصمیم گرفت در این دست به اصلاحاتی بزند از جمله این موارد ، تأسیس نظمیه یا‌‌‌‌ همان شهربانی به سبک اروپایی بود.

ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا و مشاهده قوای پلیس و نظم و انضباطی که در شهرهای اروپا برقرار کرده بود ، تصمیم گرفت در تهران نیز چنین تشکیلاتی را به وجود آورد. از این رو از دولت اتریش برای بنیان نهادن اداره پلیس تهران، به شکل نوین و اروپایی درخواست کمک کرد.

منبع : موزه نقشه تهران