نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترک ها از چه زمانی در آذربایجان ساکن شدند؟


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8150

شاید شما هم عبارت” فلانی نین توره مه لری” را شنیده باشید

توره. توره نمک.تورون…از جمله کلماتی هستند که از ریشه ” توره” به معنی رشد و پرورش یافتن بوجود آمده اند.

این ریشه با فرم آشوری در اسلایدها از نگاره سومری 𒌅 برآمده است. که همچون تورکی معانی بچه و کوچک و زایش را دارد.( توغ/ دوغ)

و اگر از ریشه توقف و سکونت می بود،( دور) باید با نگاره 𒁺 نوشته می شد که در سومری با صدای ” دو” و حذف صامت نهایی و به معنی برخاستن و برپایی و ایستادن ( دور.ماق تورکی) است.

با توجه به قطعیت یافتن وجود نام” توروک” ها در آذربایجان و ریشه های آن در چهار هزار سال پیش و نوع نگارش آن می توان به صورت علمی” تورک” را از ریشه بالیدن و پروردن و رشد یافته دانست.

-” توروک تی”( دیری تورک) نام پادشاه توروک ها بود.

– نقشه ای از صفحه بیستم کتاب دانشمندان دانمارکی و جایگاه ” توروک” ها در آذربایجان قبلا ارائه شده است.

The Shemshara Archives: The letters
The Shemshara Archives: The letters

– تا سی سال قبل و کشفیات سالهای اخیر در شهرهای باستانی ریماه، ماری و تپه شمشارا نام ” توروک” ناشناخته بود.

-در سراسر کتاب مذکور و آوانگاری فرمهایی از” توروک” با تعیین کننده(determiner) ” لو” که قبل اکدیان پسوند بوده ” توروک لو” به معنی انسان توروک می باشد.

-تحلیل کتیبه های تپه شمشارا از سوی بخش آشورشناسی دانشگاه کپنهاک تایید شده اند.

شامل آرشیوی از نسخه رونوشت نامه های پادشاهانی چون “شامشی اداد” تا “حمورابی” اما به دلایلی نامعلوم از سال( ۱۹۵۷) اعلام نشده بود.دانشمندان در کتاب اظهار تعجب کرده اند چگونه نسخه اول کتیبه ها در آذربایجان هنوز یافت نشده و در منابع سومری هم این نام پنهان شده است.!!!

– موضوعات کتیبه ها در سال بیست و نهم سلطنت شامشی آداد عمدتا به قیام “توروکی ها” در آذربایجان مربوط است.

– نویسندگان کتاب نیز معتقدند ریشه از ” تو”( توره) و کلمه توروک از زبان هوری( زبان التصاقی مثل تورکی در آذربایجان تا شمال سوریه) درست شده است.

-نویسندگان با اشاره به سفال خابور که از حسنلو و لایه چهارم تپه دینخواه کشف شده به ارتباط با شمشارا و آذربایجان از دیدگاه ” نوح کرامر” سومرلوگ برجسته اشاره نموده اند.

ترکها چهار هزار سال این نام تورک را در آذربایجان حفظ کرده اند.

برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق