نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترک های موردوین


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=3417

موردوین ها از شاخه اورال مردمان توران هستند.

آنها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:
1- ارزیان 2- موکشا

موردوین ها در جمهوری موردوویا و دیگر بخش‌های پیرامون میانهٔ رود ولگا در روسیه زندگی می کنند و به عنوان یکی از بزرگترین بومیان کشور روسیه شناخته می شوند.

نفوذ زبان و فرهنگ ترک های ایدیل – اورال در میان آنها بسیار قابل توجه است.

کل جمعیتشان حدود 850 هزار نفر است.

کمتر از یک سوم موردوین ها در جمهوری خودمختار موردوویا زندگی می کنند ؛ بقیه در مناطق مختلف روسیه ، آسیای مرکزی ، سیبری ، شرق دور، قزاقستان ، آذربایجان ، ارمنستان و ایالات متحده پراکنده شده اند.