نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترک های ماری


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=3462

مردم ماری گروهی از مردم بومی جمهوری ماری ال از جمهوری‌های فدراسیون روسیه هستند.

مردم ماری از گروه‌های قومی مرتبط فین‌ – اوغوری هستند.

زبان این مردمان، زبان ماری است؛ این زبان به خط سیریلیک نوشته می‌شود و گویش‌های متعددی را نیز در بر می‌گیرد.

همچنین از خط لاتین که به گونه‌ای تغییر یافته از خط فنلاندی است برای نگارش این زبان‌های التصاقی استفاده می‌شود.

زبان ماری شاخه‌ای از زبان‌های اورالی است و پیوندی با زبان‌های هندواروپایی ندارد.

بخشی از مردم ماری در کشور اوکراین و استونی نیز ساکن هستند.