نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترک های قارل


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=3474

قارل ها از شاخه اورال مردمان توران هستند.

بخش بزرگی از سکونگاه اصلی قارل ها توسط روس ها در دوره اتحاد جماهیر شوروی اشغال شد.

در طول این دوره بیش از 400 هزار قارل مجبور به ترک کشور شدند.

در حال حاضر کل جمعیت قارل ها حدود 120 هزار نفر است. جمعیت قارل های روسیه 65 هزار نفر است.