نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترک های دولگان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=3401

دولگان ها که در شبه جزیره طایمر در شمال سیبری زندگی می کند، شاخه شمالی تورک های منطقه (یوکوت) را تشکیل می دهد.

دولگان ها معیشت خود را از طریق شکار ، کشاورزی ، ماهیگیری و تغذیه از گوزن شمالی فراهم می کنند.

طبق سرشماری سال 2010، جمعیت دولگان ها 7885 نفر است.

بیشتر دولگان‌ها به شمن‌باوری معتقدند و تعداد کمی از آن‌ها نیز به مسیحیت ارتدکس باورمندند.