نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترک های توفا


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=3381

مردم توفا در فدراسیون روسیه ، استان ایرکوتسک ، در نزدیکی مرز تووا و بوریات زندگی می کنند.

اعتقادها بر این است که مردم توفا دسته ای از توواها هستند که در گذشته های دور از آنان جدا شده اند.

قبل از انقلاب اکتبر روسیه ، توفاها عشایر بودند، دولت شوروی بعد از انقلاب ، محل اسکان آنان را تغییر داد.

جوانان توفا در مدارس شوروی مشغول به تحصیل شده و زبان روسی را فرا گرفته و سنت های فرهنگی آنها ممنوع شد.

براساس سرشماری سال 2002، 837 نفر ترک توفا در روسیه وجود دارد.