نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترک های اینگوش


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=3450

مردم اینگوش یک گروه قومی قفقازی بومی قفقاز شمالی هستند که اکثراً در جمهوری اینگوشتیای روسیه به پایتختی ماگاس زندگی می‌کنند.

این جمهوری کوچک‌ترین جمهوری روسیه فدرال است که در سال 1992 و بعد از انشقاق جمهوری سوسیالیستی خودمختار چچن- اینگوش ، تأسیس شد.

اینگوش‌ها عموماً مسلمان سنی هستند و به زبان اینگوشی صحبت می‌کنند.

مردم اینگوشتیا از تبار قفقازی هستند و با چچنها و گرجی‌ها هم‌تبار بشمار می‌آیند.

زبان اینگوشی از زبان‌های قفقازی رایج در روسیه است.

گویشوران این زبان حدود چهارصد و بیست هزار نفر جمعیت دارند و عمدتاً در کشورهای چچن و اینگوشتیا بسر می برند.

همچنین عده ای از اینگوش ها در کشورهایی نظیر قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیک، نروژ، ترکیه و اردن پراکنده شده اند.

زبان اینگوشی مانند سایر زبان‌های قفقازی التصاقی است.

به خط سیریلیک نوشته می‌شود و در جمهوری خودمختار اینگوش زبان رسمی است.