نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترمینال و پایانه مسافربری اسلام آباد


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7165

نام پایانه : پایانه عمومی اسلام آباد

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : انبار مرکزی دارد

نشانی پایانه : اسلام آباد غرب ، جنب کارخانه قند

تلفن پایانه : 08325241088

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 3

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 6170

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : –

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : 95

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : 163

 

 

نام پایانه : گاراژ باستان

نوع پایانه : اختصاصی

وضعیت انبار توشه : انبار مرکزی دارد

نشانی پایانه : اسلام آباد غرب ، گاراژ باستان

تلفن پایانه : 08325224855

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 1

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 50

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : 1

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : –

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : –

 

 

نام پایانه : گاراژ مهدی

نوع پایانه : اختصاصی

وضعیت انبار توشه : انبار مرکزی دارد

نشانی پایانه : اسلام آباد غرب ، گاراژ مهدی

تلفن پایانه : 08325224855

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 1

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 50

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : 3

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : –

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : –