نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

تراژدی شهر باستانی هوندور (حسنلو)


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6745

سرنوشت شاهک نشین ماننایی بر اساس مدارک باستان شناسی

دکتر رحیم آق بایراق

جشن مهم آئینی در معبد بزرگ حسنلو در جریان است.کاهن بزرگ شهر”هوندور” در حال سخنرانی روی سکو است و به خدایگان بادها” ان یئل” درود می فرستد.

سه میش بزرگ برای قربانی آماده می شود.

زنان اشراف زاده ماننایی خندان،با زیور آلات و شمشیر در کمر چرمی دوشادوش مردان سرود می خوانند.

آنها لباسهای بلند با یک سنجاق به شکل شیر روی شانه بر تن دارند و از آنچه در بیرون می گذرد بی اطلاع هستند.

کودکان در راهروهای سنگی به این طرف و آن طرف می دوند و بازی می کنند.

در این حین سربازان از طبقه دوم شاهد بارانی از تیرهای آتشین می شوند.

همه غافلگیر می شوند.

دشمن حتی مجال مبارزه را از ساکنین” هوندور” سلب کرده است.

معبد بزرگ و همه خانه های داخل قلعه شهر به خاطر وزش مناسب باد در یک لحظه طعمه حریق می شوند.

طبقه دوم سالن معبد فرو می ریزد و حتی سربازانی که جام طلایی حسنلو را محافظت می کنند زیر آوار دفن می شوند.

” ماسکارلا” می گوید تیم کاوشگر در حین کاوش با دیدن این صحنه ها بارها دچار احساسات عاطفی می شد.( 1989.32.fig14)

مادری در حالیکه دست خود را به سوی کودکش دراز کرده…عاشقی در حال بوسیدن معشوق خود و سربازانی در حلقه دوستان همانگونه زیر آوار کشته و فریز شده بودند.

بر خلاف تبلیغات برخی تاریخ سازان و بر اساس شواهد علمی و آرکولوژی این اتفاق (۲۸۰۰) سال قبل و توسط لشگر خونخوار آشور انجام شده است.

اَسَن قالین

منابع:
-مجموعه مقالات معماری حسنلو/علیون،صدرایی /نشر پروژه حسنلو

-مجموعه مقالات تمدن های دشت سولدوز/رابرت دایسون، اسکار وایت ماسکارلا ،کایلر یانگ ،کارول هاملین ،مائورتیس فان لون، اشتفان کرول / ترجمه :علیون و صدرائی /نشر گنجینه هنر

-مجموعه مقالات شهر تاریخی حسنلو /علیون وصدرائی/نشر گنجینه هنر

-مجموعه مقالات اشیا تاریخی -فرهنگی حسنلو/اسکار وایت ماسکارلا /نشر گنجینه هنر

-مجموعه مقالات کاوش های پروژه حسنلو /علیون و علی صدرائی/نشر گنجینه هنر

-گزارش لشکر کشی سارگون به اورارتو /اسکاروایت ماسکارلا و صمد علیون /نشراختر