نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

تخم مرغ آرایی در تبریز با نقش دامغاهای طوایف بیست و چهارگانه اوغوز + فیلم


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8710

 

اثر خانم فاطمه داداش زاده