نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

بیمارستان سینا


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=9223

نام قدیم: مریض‌خانه دولتی

نام جدید: بیمارستان سینا

سال احدا‍ث: ۱۲۵۱ شمسی در زمان ناصرالدین شاه قاجار

بیست سال پس از گشایش دارالفنون، ناصرالدین شاه پس از مسافرتی که به اروپا کرد دستور داد که در تهران بیمارستانی به سبک اروپایی بسازند که نام آنرا پس از اتمام، بیمارستان دولتی گذاشتند. علی اکبر خان نفیسی (ناظم الاطبا) اولین پزشک ایرانی بود که در این بیمارستان شروع به کار کرد.