نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

بررسی لغت «گاو» در زبان سومری و ترکی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6271

دکتر رحیم آق بایراق

در زبان سومری به گاو وحشی ( قود)(𒄞) می گفتند.

این کلمه در انگلیسی (ox) و معادل “گاو نر وحشی” است که با (cow) گاو متفاوت است. یکی از پیج های زرد بعد از دیدن مستندات پیوستگی پنج هزار ساله “تینگری” 𒀭 زبان ترکی کمی هول کرده و تاب نیاورده و تصمیم گرفته کلمه ای از زبان سومری پیدا کند و احساسات (زبان محوری)اش را ترمیم کند.

(گود) را از زبان سومری برداشته و با (گاو)شباهت داده و این کلمه را از نشانه های پیوستگی پنج هزار ساله قید کرده است.

توجه این عزیزان را به موارد زیر جلب می کنم:

– (گود)در سومری به “گاو نر وحشی” گفته می شود نه گاو و برای گاو کلماتی چون (سیغ) و (قار اود)دارند که با (سیغیر)(قارا)(اود)در ترکی که هر سه به معنی گاو هستند یکسانی دارند.

-در اسلایدها کلیه قرائت های “متمایز”و ترکیبات را نشانتان دادم تا حرف دال را از آخر کلمه کش نروید و کلمه را تحریف نکنید.در زبان سومری معمولا در جستجوی پیدا کردن صامت نهایی هستند نه حذف آن.

-(قود.اوز)در زبان ترکی باستان به معنی گاو وحشی است و (قودوزلوق)یعنی گاوچران.(دیوان لغات ترک/تصاویر)

-(اود) نیز در ترکی باستان به معنی گاو بود.

-از سومری در هر زبانی یادگارهایی وجود دارد اما برای پیوستگی باید در یک گروه زبانی بود مثل ترکی و سومری که agglutinative هستند.

-کل هفت هزار لغت سومری در اتیمولوژی ریشه مشترک سومری دارند.

اما چند کلمه حتی می تواند با زبان یک قبیله در آمازون هم مشابهاتی ظاهری داشته باشد.

افزوده: مال در سومری نیز به معنی گاو است که در اسلایدها قید نشده است.(im.mal)

صحبت من از هفت هزار لغت است.

زنده باد علم

 

 

منابع:

فرهنگ سومر جلد۲/دکتر خیاوی/انتشارات نباتی

-فرهنگ سومر ۱ /دکتر خیاوی/انتشارات بخشایش

-رابطه تاریخی زبانها سومئری و ترکی/ندیم تونا/مترجم :فخران پور نجفی /انتشارات اولکر

-شومئر نامه /اولژاش سولئیمئنوف/ ناشر :هاشمی و نشر اختر

-Sumerliler türklerin bir koludur /yazar: muazzez ilmiye çiğ

-سومریان نیاکان ترکان/ب.گری/نشر ندای شمس

و دانشنامه جامع و آنلاین پنسیلوانیا