نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ایستگاه درشکه در تهران قدیم


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8135

ایستگاه درشکه در تهران قدیم

زمان احداث: ۱۲۶۹ شمسی در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار

رشد تهران به عنوان يك شهر يكصدهزار نفري در سال 1890 ميلادي ضرورت ايجاد شكلي از حمل و نقل عمومي را پيش كشيد؛ سرويس حمل و نقلي كه سبب براه افتادن يك خط درشكه راني از شرق تا غرب تهران گرديد .

در سال 1890 ميلادي ، دولت وقت ايران مجوز تاسيس نخستين شركت درشكه ‌راني را به يكي از كارمندان عالي‌رتبه وزارت امور خارجه ايران، ميرزا جواد خان داد و به اين ترتيب او 30 دستگاه كالسكه را از ديار فرنگ وارد كشورمان كرد و در مراسمي در ماه نوامبر 1890 (مطابق با ۱۲۶۹ هجري شمسي) با ورود آنها به خيابان‌هاي تهران جشن گرفته شد.

درشكه‌هاي يك اسبه در چهار نقطه تهران مي ايستادند : ميدان توپخانه ، سبزه ميدان ، اطراف سفارت انگليس و ميدان سرچشمه .

اين درشكه‌ها براي مسافرت و يا براي ساعتي كرايه مي‌شدند . در زمستان نرخ آن به قرار زير بود :

براي مسافرتي كه فراتر از محدوده شهر نبود يك قران و پنج شاهي ؛

براي يك ساعت دو قران و ده شاهي در محدوده شهر و يا سه قران در خارج از محدوده شهر؛

نرخ سفر به شميران چهار قران بود . درشكه‌هاي تك اسبه در محلات عمومي از بامداد تا سه ساعت پس از شامگاه مي‌ايستادند .

آنهايي كه براي زمانهاي پس از ساعات مقرر درشكه لازم داشتند مي‌توانستند از دواير شركت درشكه راني در خيابان اميريه درشكه مخصوص كرايه كنند .

موزه نقشه تهران