نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ایزگیل ها


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8921

مسكن این قوم مشخص نیست . در كتیبه ها فقط یكبار از آنها نام برده می شود . در آنجا این چنین سخن می رود :‌‌

« دولت عمویم خاقان رو به ضعف نهاده و بین حكمران و مردم شكاف افتاد.

با قوم ایزگیل مصاف دادیم . كؤل تگین سوار بر اسب آلپ سالچی یورش برد ، اسب در میدان جنگ سقط شد. قوم ایزگیل نابود شد » .

( اورخون ج1 ،‌ ص 48 )