نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

اهورا مزدا – نگاهی به تحریف و جعل در تاریخ


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7964

برخی ها شیپور باستان شناسی و تاریخ را از سر گشادش نواخته اند و چنان ما را به مسخره گرفته اند که باید به حال تاریخ ایران خون گریست.

اگر امروز جوانانی سطحی در ایران نماد بت ” شاماش” را برگردنشان می اویزند و بت پرستی نوینی با نفوذ ایرانزهری ها در بدنه تصمیم گیری راه انداخته اند نتیجه دویست سال تلاش پنهان تاریکخانه( فری.ماسون) در ایران است.

این یکی از رب النوع های بین النهرین به نام” اوتو” است.

اوتو 𒌓 در زبان تورکی سومری یعنی رب النوع خورشید و در تصاویر می بینید که قضاوتهایش را به صورت تیر آتش( اوت در تورکی) بر زمینیان فرود می آورد.

شاید از این روست که اوتون/ اودون ( مال اوت) در سومری و تورکی به یک معناست.

اوتو در تورکی نیز به معنی خورشید است.( لغت نامه شاهمرسی صفحه ۶۶۴).

بعد از دوره اکدیان این رب النوع ” شاماش” نام گرفت و در زبان عربی به ” شمس” تبدیل شد.

کافیست کمی در اینترنت با زبان انگلیسی جستجو کنید تا کلی تصویر در مورد این رب النوع با همین شکل و شمایل پیدا کنید.

یک حلقه در وسط به شکل خورشید و دو بال و یک دم و دو شاخ که در تصاویر نشان دادم بر سر خدایگان خورشید نیز قرار داشت.

در تصاویر مهرهایی چهار هزار ساله از تمدن آذربایجان منتشر کردم تا ببینید پدر و پدرِ پدرِ پدر پدربزرگ این رب النوع در این منطقه نیز دیده می شد.

به جهت سادگی در اجرای بومی،حتی نمونه های آذربایجان می توانند قدیمی تر از نمونه های سومری باشند.

حالا پیدا کنید پرتقال فروش را؟…

چگونه این تصویر را مثل تمام نمادهای آشوری در تخت جمشید کپی کرده اند و در کدام تاریخ توسط کدام شیر ناپاک خورده ای اسمش را ” اهورا مزدا ” گذاشته اند و برایش قصه ساخته اند و جوان خام ما تصور کرده تافته ای جدا بافته ای داشته و در این خلسه نگهش داشته اند تا روزی با همین کوروش و اهورامزدا اهدافشان را پی گیری کنند که می بینید…

اسن قالین (برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آق بایراق)