نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

امپراتوری برجی ؛ حکومت ترکان در مصر و شام


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8890

امپراتوری برجی سلسله ای از ترکان بودند که از سال ۷۸۴ تا ۹۲۳ ه. ق. معادل ۱۳۸۲ تا ۱۵۱۷ میلادی بر مصر و شام حکومت داشتند. اولین آنان ظاهر سیف‌الدین برقوق و آخرینشان طومان بای دوم بود که در سال ۹۲۳ به دست سلاطین عثمانی گرفتار شد.

در مدت فرمانروایی آنان ۲۳ سلطان سلطنت کردند. در این دوره توجه زیادی به عمران و آبادانی و ساختن کاخ‌ها و مساجد و مدارس و مراکز علمی شد.

قبر الظاھر قانصوه، سلطان امپراتوری برجی، قاهره