نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

اصطلاح تُرک چگونه و چه زمانی پدید آمده است؟


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6507

پروفسور محمدتقی زهتابی

” ترک  ” اصطلاحی است که پس از میلاد عمومیت و شمول یافته است.  لیکن این واژه مدت ها پیش از میلاد بوجود آمده و برخی قبایل ترک به این نام مسمی گشته اند.

این کلمه دارای تلفظ های مختلف بوده است. ما در منابع آشوری قبل از میلاد به نام  ” ترک  ” برمیخوریم.

به نوشته یامپولسکی در منابع آشوری از سکونت  ” توروگ  ” ها = ترک ها در حوزه دریاچه ارومیه سخن رفته است.

در برخی منابع نشان داده شده است که این گزارش منابع آشوری مربوط به قرن 14 قبل از میلاد است.

در منابع اورارتویی نیز اطلاعاتی مبنی بر سکونت  ” توروخ  ” ها در ناحیه اطراف دریاچه ارومیه وجود دارد.

از آنجا که اطلاعات و گزارشات مذکور منابع آشوری و اورارتوئی اشاره به ناحیه واحدی دارند می توان احتمال داد که گزارش هر دو منبع مربوط به قوم واحدی است.

مربوط بودن گزارشات منابع اورارتوئی به چندین سده پس از منابع آشوری بیانگر آن است که این قوم ( توروگ ها ) قرن های متمادی در اراضی آذربایجان جنوبی سکونت داشته اند.

بنابراین براساس منابع موثق تاریخی بطور قطع می توان گفت که از 1500 سال قبل از میلاد تا 612 ق.م و محتملا پیش و پس از این دوران نیز در اراضی اطراف دریاچه ارومیه قبیله یا قبایل و یا اتحادیه قبایل  ” ترک  ” سکونت داشته اند.

تاریخ دیرین ترکان ایران ، نویسنده: پروفسور محمدتقی زهتابی ، انتشارات: اختر ، سال نشر: ۱۳۸۱