نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

اثبات تحریف شعر حافظ با استناد به اسناد خطی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7700

تصویری از شعر جعل شده حافظ در کتب درسی و مقایسه با اسناد خطی

عبارت ترکان پارسی گو در شعر حافظ به خوبان پارسی گو تغییر داده شده است.

محققین جوان آقایان داریوش وطن پرور،علیرضا نعمتی، آراز نامی در این مورد همکاری کردند و تحریف در شعر حافظ را با سندهای خطی کافی نشان داده اند.

بیتی که اثبات می کند شعرای آذربایجان قبل از حافظ تورک زبان بودند اما در شعر پارسی گو بوده اند.

 


برگرفته از صفحه اینستاگرامی دکتر رحیم آق بایراق