نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ابوریحان بیرونی : در زبان های فارسی و عربی تازه واردم به زحمت آنها را آموختم


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7528

زبان پارسیان در کلام ابوریحان بیرونی خراسانی ۳۶۲ هـ، الصیدنه فی الطب صفحه ۱۶۸

 

«پس به زبان عربی و فارسی پرداختم . در هر یک از آنها تازه واردم ، به زحمت آنها را آموختم . اما نزد من دشنام دادن به زبان عربی خوش تر از ستایش به زبان فارسی است.درستی سخنانم را کسی در می یابد که یک کتاب علمی نقل شده به فارسی را بررسی کند. همین که زرق و برقش ناپدید شد ، معنایش در سایه قرار می گیرد ، سیمایش تار می شود و استفاده از آن از میان می رود زیرا این گویش فقط برای داستان های خسروانی و قصه های شب مناسب است.»

منبع : صفحه اینستاگرامی Azarbaijanica