نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

آیا مولوی در حکایتش واژه « آذری » بکار برده است؟


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1856

ائل اوبا ـ یکی از دلایل نیاز عده ای به تحریف واقعیت این است که زیاد از حد جهان را بر محور خود می بینند ، عقیده دارند همه جهان باید مطابق فهم و خواست آنان سامان یابد ، بدین سبب مبتلا به دروغگویی های بیمارگونه می شوند.

طی سالیان اخیر عده ای با افسانه بافی های افراطی واژه آذری را جعل نمودند ، از واقعیت گریزان گشته ، ساکن دنیای خیالی خود شدند و سعی کردند دید منفی خودشان نسبت به ترک ها را با آن ترمیم کنند ، بدعت شومی که در زمان پهلوی بنا نهاده شد اما هنوز برخی به آن تمسک می جویند.

با استناد به ماده 33 قانون حقوق زبانی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد ، همه جمعيتهاى زبانى حق دارند كه جمعيت خود را به همان نامى كه در زبان خودشان بكار می برند بنامند. مردم آذربایجان امروز زبان خود را ترکی میدانند و از لغات و قواعد ترکی بهره می برند ، با این حال هنوز عده ای نمی خواهند چشم به روی واقعیات بگشایند.

سراغ این تحریفات را میتوان حتی در سیستم آموزش عالی نیز گرفت ، کتاب آیین زندگی ؟؟!!! ، حکایتی از نزاع عرب و آذری و فارس و رومی به نقل از کتاب مثنوی معنوی.

تصویری از کتاب آیین زندگی ، اخلاق کاربردی و تحریف کلمه ترک

اما واقعیت امر این است که در شعر مولوی و حکایت مزبور نامی از واژه مجهول « آذری » دیده نمی شود بلکه برعکس ، شخصیت داستان مولوی ترک بوده است.

تصویری از کتاب مثنوی معنوی ، اثر مولوی ، دفتر دوم

امام کاظم(ع) در سفارشی به ابوالحکم هشام بن بغدادی کندی فرمودند: تواضع للحق تکن اعقل الناس (بحارالانوار، ج۲۸، ص۲۹۹).

در برابر حق فروتن باش، خردمندترین انسان خواهی بود.

در این حدیث ارتباط «حق پذیری» و «خردمندی» بیان شده است. خردمندان حقیقی حق مدار و حق گرا و حق طلب و حق پذیرند.

#خردمند_باشیم