نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

آیا ترکان پس از قیام امپراطوری سلجوقی به آذربایجان وارد شده اند؟


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7491

آیا ترکان در آذربایجان مهاجر و پس از قیام امپراطوری سلجوقی به آذربایجان وارد شده اند؟

آیا مردمان آذربایجان آذریانی بوده اند که سپس ترک زبان شده اند؟

آیا کلمه آذری ذکر شده در برخی متون تاریخی معرف قومی فارس تبار در آذربایجان بوده یا به سکنه خطه آذربایجان از ترکان اطلاق میشده؟

نورالدین محمد_عوفی بخارائی تاریخ نگار و دانشمند ایرانی در کتاب خود جوامع الحکایات از قیام بیست هزار ترک در آذربایجان در عهد خلافت عمر بن عبدالعزیز اموی در قرن اول هجری، ۳ قرن قبل از تولد موسس امپراطوری سلجوقی، خبر میدهد.


منبع: نسخه خطی جوامع الحکایات کتابخانه مجلس شورای اسلامی شماره ثبت ۲۰۸۲۲۵

به نقل از صفحه اینستاگرامی Azarbaijanica