نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

آنوناکی ها در تاریخ چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8281

اطلاعاتی در مورد آنوناکی ها وجود دارد که تاریخچه آنها به دوران باستان برمی گردد، در اسناد مختلف یافت شده در دوره سومری، به ویژه از دوره پیش از اکدی، آنها به عنوان قدرتمندترین خدایان در پانتئون بیان شده اند.

آنها به طور کلی به عنوان نوه های آن، خدای آسمان، و کی، خدای زمین شناخته می شوند. در این زمینه، می توان گفت که افسانه های مختلفی در مورد آنوناکی وجود دارد. این افسانه‌ها عموماً در نوشته‌های سومریان باستان و در اشکال مختلف گنجانده شده‌اند.

رمزنگاران و کارشناسان تاریخ امروز به طور مداوم به یافتن اطلاعات و اسناد مختلف در مورد آنوناکی ادامه می دهند.

آنوناکی ها در تاریخ چه کسانی هستند؟

وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، مکان‌هایی که باید به آن‌ها رفت، به عنوان نوه‌های خدای آسمان‌ها و زمین شناخته می‌شوند. این وضعیت با اسنادی حاصل شد که در راستای کتیبه‌ها و اطلاعات مصر باستان قبل از دوره اکدی به دست آمد. به خصوص در این افسانه، نوه های آن، خدای آسمان ها، و کی، خدای زمین، به نام آنوناکی شناخته می شوند.

همچنین می توان آنها را به عنوان قدرتمندترین خدایان پانتئون توصیف کرد. علاوه بر این او به عنوان یک خدای افسانه ای در داستان ها با ویژگی های بسیار متفاوت به میدان می آید.

او یکی از خدایان شناخته شده و پرستش شده در دوره های مختلف، از جمله مصر باستان است.

ویژگی های آنوناکی در تاریخ چیست؟

آنوناکی با داستان های مختلف و ویژگی های متفاوت، جایگاه مهمی در تاریخ دارد. آنوناکی که برای هزاران سال جای خود را در تاریخ باز کرده است، به عنوان خدایان متمایز است که بر جوامع مختلف، به ویژه مصر باستان تأثیر گذاشته اند.

– در کتیبه های مصر باستان مربوط به دوره پیش از اکدی آمده است.

– آنها به نوه های آن خدای آسمان و کی خدای زمین معروف هستند.

– وظیفه اصلی آنها تعیین سرنوشت مردم است.

– برای هزاران سال بر جوامع مختلف تأثیر گذاشته است.

– طبق برخی نظریه ها به عنوان نژاد بیگانه نیز شناخته می شوند.

آنوناکی ها با ویژگی های بسیار متفاوتی که در این راه خودنمایی می کنند، از جمله داستان های مهم افسانه ای هستند که جای خود را در تاریخ باز کرده اند. امروزه بسیاری از اطلاعات و کتیبه های مختلف در مورد این خدایان در حال کشف شدن هستند.

آنوناکی که به عنوان خدایی که سرنوشت مردم را تعیین می کند و همچنین آن را تعیین می کند، شناخته می شود، همچنین این قدرت را دارد که تصمیمات مردم را بلافاصله تغییر دهد. در محدوده این اطلاعات، می توان گفت که برخی از خدایان مختلف، به ویژه از دوره مصر باستان، وجود دارند.

آیا آنوناکی واقعی است؟

یکی از کنجکاوترین موضوعات از دوران باستان این است که آیا annunnaki واقعی هستند یا نه. در واقع در کتیبه های مصر باستان در دوره پیش از آکات به عنوان خدایان شناخته می شوند.

هنگامی که به صورت کلی در نظر گرفته می شوند، آنها به عنوان نوه های An، خدای آسمان، و کی، خدای زمین بیان می شوند. می توان گفت که آنها خدایان مهمی هستند که در افسانه های مختلف در سراسر جهان ذکر شده است.

بنابراین، هنگامی که به عنوان یک افسانه در نظر گرفته می شود، باید گفت که annunnaki واقعی نیستند. البته بر اساس بسیاری از نظریه های مختلف و بسته به تصاویر قدیمی، بناها و کتیبه ها از آن به عنوان نژاد بیگانه نیز یاد می شود.