سله توخوماق

سله توخوماق

برای «سله توخوماق» از جویورها و شاخه های تر درختچه های مخصوص از جمله «یولغون» استفاده می‌کردند و با آنها کندو زنبور (آری قلیبی/ آری پته سی)، سبد مخصوص جابجایی علوفه، لاپاش لاپان (لواش یاپان) و ......

ادامه مطلب ...