ترکی میانه یا ، دوران کلاسیک

ترکی میانه یا ، دوران کلاسیک

علی محمد بیانی ائل اوبا - این دوره شامل عصر غزنویان ،  قاراخانیان ، سلجوقیان ، خوارزمشاهیان و... می شود. در این دوران ، ترکی نویسی به رونق افتاده است. به این ترتیب ادبیات ترکی اسلامی برای نخستین بار در خانات شرقی...

ادامه مطلب ...