“تانگری” کلمه پنج هزار ساله در زبان ترکی

“تانگری” کلمه پنج هزار ساله در زبان ترکی

دکتر رحیم آق بایراق مهم ترین و قشنگ ترین کلمه در هر زبان که در کتیبه ها و کتب بدون تفسیر قابل استناد است واژه آفریدگار است. این کلمه در زبان ترکی و طول پنج هزار سال گذشته از ترکان سومری تا اورارتویی و تا امروز با همین...

ادامه مطلب ...