تاپماجالار – چیستان های ترکی

تاپماجالار – چیستان های ترکی

1- اوچ توکانیم وار ، بیری بیرینه توش ، بیری اطلس فروش ، بیری کتان فروش ، بیری ده تاختا فروش. 2- اوچان بیر قوش گره ک دیر ، ایشی تامام کلک دیر ، دییرمانا جان وئریر ، خئرمانا دا گره ک دیر. 3- اودا قویاندا اریه ر ، سویا قویاندا...

ادامه مطلب ...